Innovation and Technology

Community Relationship

เราให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงของชุมชน
ในท้องที่อย่างจริงจัง และมุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าได้รับการยินยอมและความร่วมมือจากภาคชุมชนท้องที่ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ ในการสร้างพลังงานทดแทนสะอาด ทำให้เกิดความมั่งคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรม

พีพีพาวเวอร์จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการปลูกและการบริหารจัดการแปลงเนเปียร์ ให้เกษตรกรและประชาชนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์

พีพีพาวเวอร์จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการปลูกและการบริหารจัดการแปลงเนเปียร์ ให้เกษตรกรและประชาชนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท พลาสม่า...

read more
พีพีพาวเวอร์ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับ กฟผ. จัดแสดงนิทรรศการ นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน

พีพีพาวเวอร์ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับ กฟผ. จัดแสดงนิทรรศการ นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัท พลาสม่า...

read more

ติดต่อเรา

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

Phone: 045959979

Email: info@pppower.co.th

Facebook: Plasma Purity Power