ธุรกิจและบริการ

 

 

 

 

 

 

 

EPC (Energy Performance Contract)

ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เราจึงมีความเชี่ยวชาญและสามารถเสนอการให้บริการในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงการอย่างครบวงจร ได้แก่

  • การสำรวจออกแบบอย่างละเอียด (Detailed Design) 
  • การก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร (Equipment Installation and Construction) 
  • การทดสอบประสิทธิภาพระบบ (Commissioning) 
  • การบริหารจัดการวัตถุดิบจากเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming Management) และอื่น ๆ

ผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้รับ

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคง

จากการลงทุนโครงการ