วิสาหกิจชุมชนจาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ ที่บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์

by | Feb 21, 2020 | ข่าว | 0 comments

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารจัดการแปลงปลูกพืชพลังงานตลอดจนถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า ที่บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี