พีพีพาวเวอร์ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับ กฟผ. จัดแสดงนิทรรศการ นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน

by | Mar 12, 2020 | กิจกรรม | 0 comments

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ (พีพีพาวเวอร์) โรงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ และส่งตัวอย่าง หญ้าเนเปียร์ในกระบวนการต่างๆ เช่น ต้นหญ้าเนเปียร์ หญ้าเนเปียร์ที่ผ่านกระบวนการสับ ตลอดจนไปถึงกากหญ้าเนเปียร์ เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำไปจัดนิทรรศการนำร่องสร้างโมเดลตัวอย่างของโรงไฟฟ้าชุมชน โดยแสงดต่อคณะนายยกรัฐมนตรี 

ก่อนที่จะขยายผลไปดำเนินการต่อในพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อม โดยเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน ต้องการส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศในช่วงเริ่มต้นภายในปี 2565 ภายในปี 2580 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป